Кейт Вергона
you can fight like a krogan, run like a leopard, but you'll never be better that commander Shepard!
Игры:

RPG-maker-игра по Цене Знания. NB. Есть наброски.

"метроидвания" по Ригзарусу

ренпай-ВН по Лунной Тени NB. Есть наметки

Файтинг (на мугене?) с Хранителями и ко. NB. Частично реализовано на Соулкалибуре 4 и 5 на ps3

@темы: идейки и индейки, игры